Privacy- en cookieverklaring

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens
In deze verklaring willen wij u informeren over welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt, of wanneer u anderszins gebruik maakt van onze diensten. De website wordt beheerd door- en de rechten met betrekking tot deze website zijn in eigendom van SIS-Media Travel B.V., kantoorhoudende aan Rijnkade 34, 6811 HA te Arnhem, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 58280278, onder meer handelend onder de naam Kidsvakantiegids (verder ‘Kidsvakantiegids’ te noemen). Het verwerken van persoonlijke informatie op de website wordt gedaan door Kidsvakantiegids. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden zorgvuldig en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt. In deze verklaring geven we aan waarom en welke persoonsgegevens worden verzameld en wat we ermee doen. Tevens informeren we u over het gebruik van cookies op http://slagharen.kidsvakantiegids.nl/.

Welke gegevens?
Wanneer u gebruikt maakt van onze diensten vragen wij u uw persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren en worden door SIS-Media Travel bewaard conform de wettelijke bewaarplicht. In het boekingsformulier (stap 3: Uw gegevens) bij Slagharen.kidsvakantiegids.nl vragen we om uw geslacht, naam, adres, (mobiel) telefoonnummer en emailgegevens in te vullen.

Welke doeleinden?
De persoonlijke informatie wordt door de Website verzamelt om ondersteuning te kunnen verlenen bij het maken van reserveringen van een verblijf bij vakantiepark Slagharen, alsmede om te kunnen bemiddelen in het tot stand komen van een overeenkomst tussen de gebruiker van de website en Attractie- en Vakantiepark Slagharen B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Zwarte Dijk 37  te (7776 PB) Slagharen, ten aanzien van een verblijf in genoemd vakantiepark. Daarnaast kunnen we de informatie die u geeft gebruiken om uw reservering te bevestigen en u nieuwsbrieven toe te sturen of uit te nodigen voor het geven van een beoordeling van het geboekte verblijf in vakantiepark Slagharen.

Hoe delen wij uw gegevens met derden?
Om uw reservering te voltooien geven wij uw NAW-gegevens door aan Attractie- en Vakantiepark Slagharen en Slagharen is na ontvangst van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de eigen verwerking hiervan; informeer desgewenst naar de wijze waarop zij met uw gegevens omgaan.

Rechten
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze bestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat deze gegevens niet (langer) juist of volledig zijn of het opslaan hiervan niet langer nodig is, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt dan contact met ons opnemen via het nummer 085-8229720 of per mail via slagharen@kidsvakantiegids.nl.

Bewaartermijnen
SIS-Media Travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, namelijk een correcte dienstverlening, een effectieve communicatie, en een goede afstemming op uw wensen.

Cookies
Deze cookieverklaring is van toepassing op https://slagharen.kidsvakantiegids.nl/. De cookie uitleg is opgesteld volgens de richtlijnen van de toezichthouder OPTA.

Wat zijn cookies en waarom worden ze gebruikt?
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verbeteren en de bezoeker van de website meer service bieden. Een van die technieken is het gebruik van cookies, dat wordt gebruikt door websitehouders of door derde partijen (zoals adverteerders) die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Met de informatie die door cookies wordt opgeslagen kan er geen tot een persoon herleidbaar profiel worden opgebouwd. Cookies slaan namelijk geen persoonlijke informatie op, zoals e-mailadres of telefoonnummer. Daardoor kunnen cookies ook niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het belangrijk dat de gebruikers van Slagharen.kidsvakantiegids.nl op de hoogte zijn welke cookies worden ingezet en met welke doeleinden deze worden gebruikt. Het waarborgen van de privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de website zijn daarbij de belangrijkste doelen. Lees hieronder meer over de verschillende typen cookies die worden gebruikt op Slagharen.kidsvakantiegids.nl.

Cookies die ervoor zorgen dat Slagharen.kidsvakantiegids.nl naar behoren functioneert
De websites van SIS-Media Travel BV gebruiken cookies om er voor te zorgen dat onze websites op de juiste manier worden getoond en naar behoren werken. Zo worden cookies gebruikt voor:

- Het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
- Het opsporen van misbruik van onze website en diensten
- Voor de mogelijkheid een waardering te geven op de verschillende reisgids artikelen wordt gebruik gemaakt van het IP-adres. Dit is slechts ter beveiliging om iedere gebruiker slechts eenmaal te kunnen laten stemmen.

Cookies voor analyse doeleinden
Een analyse cookie verzamelt informatie over hoe een bezoeker een website gebruikt. Om te bepalen welke onderdelen van Slagharen.kidsvakantiegids.nl het meest interessant is voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van Google Analytics. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht en waar foutmeldingen komen. Het doel van dit type cookie is om de aanbieder van de website inzicht te geven in de wijze waarop de website functioneert, hoe hij deze kan verbeteren. Deze cookie draagt daarmee ook bij aan het gebruiksgemak van bezoekers. Daarnaast rapporteert SIS-Media Travel BV over de prestaties van de verschillende websites en derden op deze websites. Daarvoor zijn deze web statistieken noodzakelijk. De statistieken en overige rapportages worden niet herleid naar personen.

Er worden cookies gebruikt voor:

- Het bijhouden van het aantal bezoekers op de verschillende webpagina’s
- Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de verschillende pagina’s
- De verschillende navigatie paden die gebruikers volgen
- Beoordelen welke delen van de website aanpassing behoeven en optimaliseren van de website.

Wat kan ik doen als ik (bepaalde) cookies niet wil?
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt als er cookies geplaatst worden of zodat cookies volledig worden geweigerd. Dat gaat heel eenvoudig. Ga daarvoor naar de help functie van je browser. Let op: je moet voor elke browser en computer die je gebruikt deze instellingen apart aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Algemeen
Wij kunnen dit beleid te allen tijde aanpassen. De aanpassingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht worden. Wij raden u aan om regelmatig kennis te nemen van dit cookiebeleid.

Beveiliging persoonsgegevens
Conform geldende wet- en regelgeving wordt de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd. Uw reservering komt via een beveiligde verbinding tot stand (de URL begint met https://). Wij slaan uw persoonsgegevens op in een veilige database die in een datacenter in Nederland staat. Onze database wordt beschermd door technische toegangscontroles. Het datacenter, waarin onze database staat, is ISO 27001-gecertificeerd. Het SSL-beveiligingscertificaat dat op Slagharen.kidsvakantiegids.nl wordt gebruikt wordt geverifieerd door Comodo. Wij hebben diverse technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om onbevoegde toegang tot en misbruik van persoonsgegevens in de database te voorkomen.

Vragen?
De privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben ten aanzien van de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar slagharen@kidsvakantiegids.nl.