Disclaimer

Disclaimer slagharen.kidsvakantiegids.nl 

Deze website wordt beheerd door- en de rechten met betrekking tot deze website zijn in eigendom van SIS-Media Travel B.V., ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland onder nummer 528280278.

Hetgeen op deze website is gepubliceerd is auteursrechtelijk beschermd. Niets op deze website mag door derden geheel of gedeeltelijk openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand.

De informatie en gegevens op deze website zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld en wordt beheerd door SIS-Media Travel B.V. Aan de inhoud van deze website kunnen jegens SIS-Media Travel B.V. geen rechten worden ontleend. SIS-Media Travel B.V. is niet verantwoordelijk voor informatie (waaronder websites) voor zover onder verantwoordelijkheid van anderen dan SIS-Media Travel B.V. opgesteld of uitgegeven. SIS-Media Travel B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van kennelijke onjuistheden of fouten op deze website.

Op het gebruik van deze website zijn een cookieverklaring alsmede de algemene voorwaarden van Slagharen.kidsvakantiegids.nl en Vakantiepark-Slagharen.com van toepassing.

Heb je vragen over deze website, neem dan contact met ons op.